Auditors En Azahan Dan Dominic Lee

sesi 14 – 16 Mei Di Roadcare Bangi dan Headquarters

Auditor En Akhmad Rizky Tofan Hari Saputra dari Surabaya, Jakarta

sesi 16 Mei di Roadcare Headquarters dan fokus kepada auditan Safety dan sebagai Observer

Sukacita dimaklumkan bahawa hasil dari audit tersebut ialah

  1. Tiada NCR dikeluarkan terhadap Roadcare
  2. Tiada Observation dikeluarkan terhadap Roadcare
  3. Pembaharuan Persijilan ISO 9001 bagi Roadcare adalah berjaya
  4. Peralihan dari sijil ISO 9001 : 2008 ke ISO9001:2015 adalah berjaya