Hari Inovasi JKR 2017

02 & 03 Oktober 2017

Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan & Teknologi JKR (CREaTE)

Alor Gajah, Melaka

 

Bertepatan dengan tema Hari Inovasi JKR pada tahun ini iaitu INNOVATION: CATALYST FOR SUSTAINABILITY, objektif program ini adalah selaras degan inisiatif kerajaan untuk memperkukuhkan budaya inovasi dan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya inovasi dalam menambah baik system penyampaian perkhidmatan awam.

Program dan konvensyen ini juga bertujuan untuk memperkasakan transformasi ilmu dan kepakaran kepada produk dan kualiti perkhidmatan serta meningkatkan nilai tambah dala setiap hasil kerja yang dilakukan.

Anugerah yang dipertandingkan sempena Hari Inovasi JKR 2017 adalah Anugerah Inovasi Terbaik JKR 2017, Anugerah JKR Malaysia 2017 dan Konvensyen KIK 2017 selaras dengan objektif memberi pengiktirafan dan penghargaan secara formal kepada sesebuah inovasi yang dihasilkan oleh perekacipta.

Pihak Roadcare (M) Sdn Bhd dan QP Industries dijemput untuk mengadakan sesi pameran bahagian masing-masing sempena Hari Inovasi JKR 2017 di Dewan Pameran; Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan & Teknologi JKR (CREaTE).