BP 02/2021 kerja membaikpulih jalan dengan kaedah ‘reconstruction’ mill/pave menggunakan super fiber mix ‘SFM’ di laluan FT008 seksyen 273.00 – 274.00 jalan Gua musang – Kuala Krai, Jajahan Gua musang, Kelantan. Semoga dapat memberi keselesaan pengguna jalanraya dikawasan tersebut