Pihak Cawangan Senggara Fasiliti Jalan Jabatan Kerja Raya melakukan lawatan kerja tapak  di Jalan Bukit Ibam – Leban Condong, ft63, Seksyen 18-21, Daerah Rompin,Pahang bagi melihat

kerja pembaikan jalan denganmenggunakan  kaedah Cold in-Place Recycling (CIPR) (SMA) Localise dan lain-lain kerja yang berkaitan di kawasan tersebut.