6 November 2020 Lawatan dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Dato’ Badrul Hisham BIn Mohd ke Jalan Persekutuan disekitar Pelabuhan Klang yang melibatkan jalan FT 02, FT 20, FT103, FT 180, FT 181, FT 3218 & FT 347 bagi kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan jalan tersebut.