Pada 28 Ogos 2021 Ketua Pegawai Eksekutif , Dato ‘Wan Imran Bin Wan Omar  dan Teamroadcare HQ diiringi oleh Team Region Pahang ke lokasi kerja pembaikan jalan CIPR Di FT1581, Sek 8 Jln Bukit Sagu Cherul dan di FT1490 Sek 7 Jln Utama Panching Utara. untuk melihat tahap kualiti kerja di lokasi tersebut. Dengan lawatan ini dapat  memberi  semangat untuk kepada pekerja-pekerja untuk mempertingkatkan lagi  tahap kualiti dan produktiviti kerja.