3 Julai 2020 telah berlangsung Majlis menandatangi Ikrar Akujanji Sifar “Potholes” antara Jabatan Kerja Raya Malaysia dengan Syarikat Konsesi Jalan bagi menyelesaikan masalah jalan yang berlubang. Dimajlis tersebut Roadcare diwakili oleh Pengarah Urusan, Dato’Sri Muzaffar Shah untuk majlis menandatangi dan pembacaan ikrar dengan disaksikan oleh Menteri Kerja Raya Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof.