Majlis menandatangi Memorandum Perjanjian ini telah berlangsung pada 12 April 2022 di Infrastructure University of Kuala Lumpur . Roadcare telah diwakili oleh Pengarah Urusan Dato’ Sri Muzaffar Syah Bin Abd Rahman dan Pihak IUKL telah diwakili oleh Dato’ Dr Noor Inayah Ya’akubIderis Zakaria