Pemantauan kerja-kerja turapan oleh CEO (Dato’ Wan Imran Wan Omar) ke tapak bagi memastikan sendiri kerja -kerja yang dilaksanakan mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
Lokasi : FT 64,Sec 75,Jalan Benta-Maran
Kaedah Rawatan : CIPR dan ACWC 14