Pemantauan kualiti kerja Crumb Rubber Modified Alphalt (CRMA) di tapak FT 59 sec 56 fasa 4 bersama Pengurus Besar Operasi Roadcare (M) Sdn Bhd  dan Tuan Jurutera Daerah Cameron Highlands Pahang