Pada 12 Januari 2021, Pihak Roadcare Wilayah Pahang telah menyampaikan sumbangan bantuan banjir kepada 14 staf  JKR Maran Pahang yang juga terkesan bencana banjir yang melanda Daerah Maran. Pemberian sumbangan ini disampaikan oleh Pengurus Roadcare Wilayah Pahang iaitu En Risyadi kepada wakil JKR Maran.