Program Kajian Kepuasan Pelanggan telah diadakan oleh Pihak Roadcare Wilayah Terengganu  bersama JKR Kemaman yg di adakan di Stesen Minyak Petronas Kemasik, Terengganu bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dari pengguna jalanraya mengenai tahap pencapaian kualiti jalanraya di daerah tersebut