Program ini telah diadakan di Dengkil pada 25 Disember 2016