Roadcare (M) Sdn Bhd pada hari ini turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM50,000 kepada Malaysia Diplomatic Equipment Stockpile melalui Kementerian Luar Negeri. Roadcare diwakili oleh Dato’ Wan Imran Bin Wan Omar  selaku Ketua Pegawai Eksekutif  untuk menyampaikan sumbangan tersebut.

Sumbangan ini adalah bantuan bagi kegunaan Kedutaan Luar Negara ketika menghadapi epidemik covid19